16-17.09.2017 zapraszamy z Łazikiem na Szlak Orlich Gniazd