Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim  Sejmiku Instruktorów Krajoznawstwa